شماره تماس های ما  : 03537258230 - 03537331573
شماره تلگرام شرکت   : 09034362387
شماره تماس های ما   :   03537258230   -   03537331573             شماره تلگرام شرکت   :   09034362387

معرفی شرکت

گروه آموزشی ، مشاوره راهبران کیفیت با سابقه ای درخشان در خصوص فعالیت در بخش های آموزشی و برگزاری سمینارهای تخصصی صنایع، از جمله زمینه های مدیریتی ، تولید، کنترل کیفیت و ... توانسته است در خصوص فعال سازی پتانسیل ها و مهارتهای بالقوه ویژه سازمانها جزو پیشگامان توسعه تفکر نوین مدیریت و سبک های تولید و کنترل با مباحث جدید و کاربردی فعالیت نماید.
فعالیت های این شرکت شامل برگزاری دوره های آموزشی ، سمینارها و همایش های تخصصی برای صنایع مختلف و تورهای صنعتی برای آشنایی مدیران و کارکنان صنایع با محصولات و تکنولوژی روز دنیا می باشد

ماموریت سازمان


فلسفه وجودی مؤسسه راهبران کیفیت ارتقاء سطح کیفی حوزه های مدیریتی و توانمندسازی نیروی انسانی و سیستمهای موجود در کلیه سازمانها ( اعم از دولتی ، خصوصی ، تولیدی ، خدماتی و... ) با رویکرد بالا بردن مهارت های رفتاری در سازمانها و عام مردم بوده است و در این راستا مصمم به بهره گیری از روشها و تفکر نوین مدیریتی مبتنی بر آرمان خواهی مشترک ، استفاده از شبکه های مشاوره ای ، به خدمت گرفتن نیرو های توانمند و دانش محور، بهبود زنجیره ارزشی در حوزه های رفتاری و روانشناختی و ... می باشد . این شرکت به دنبال بهبود فضای تولید و افزایش کیفیت محصولات با استفاده از آموزش های استاندارد و کاربردی می باشد تا بتواند سهم خود را نسبت به بهبود وضعیت جامعه انجام دهد .

مدیرعامل

سید حامد محسن الحسینی

سمت و فعالیت ها:
مدیرعامل راهبران کیفیت
مدیرعامل رهروان کیفیت به مدت 3 سال
مدیر آموزش انجمن توسعه ایرانیان
سرممیز سیستم مدیریت کیفیت ISO90001 از DAS انگستان
مدیر آموزش جامعه کنترل کیفیت استان یزد به مدت 5 سال
طراح آموزش های نوین صنعتی
سرممیزی و استاندارد آموزشی ISO 10015
مدرس دوره های تخصصی ایمنی در صنایع
رئیس هیئت مدیره شرکت ماهان کویر
مدیر برنامه برنامه ریزی شرکت فن آوران کویر
سرممیز سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 180001
خط مشی شرکت

جلب رضایت فراگیران از طریق:


بهره گیری از مدرسان توانمند
مطابقت محتواي آموزش های ارائه شده با نيازهاي شغلي
اثربخشي و کاربردي بودن دوره هاي آموزشي
بهره گیری از فضاي آموزشي مناسب
ارائه گواهينامه های معتبر آموزشی

ارتقاي رضايت کارفرمايان از طريق:


پاسخگويي بهنگام
انعطاف پذيري در مفاد قرارداد
اجراي به موقع برنامه هاي آموزشي
ايجاد اطمينان و اعتماد از کيفيت خدمات آموزشي

افزایش رضایت شغلی کارکنان از طریق:


مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی
ایجاد بستر مناسب جهت بهبود عوامل سازمانی و محیط کار
آموزش و توانمندسازي کارکنان موسسه