شماره تماس های ما  : 03537258230 - 03537331573
شماره تلگرام شرکت   : 09034362387
شماره تماس های ما   :   03537258230   -   03537331573             شماره تلگرام شرکت   :   09034362387
0

کنترل کیفیت عمومی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 65,000 تومان مدرس : مهندس مجتبی جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
271
0

الزامات و مباني نظام مديريت كاليبراسيون و نحوه استفاده از اطلاعات گواهينامه هاي کاليبراسيون

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 85,000 تومان مدرس : مهندس احمدرضا شهیدی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
35
0

ایزو ۹۰۰۱ -سیستم مدیریت کیفیت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 66,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
76
0

((جزوه دوره آموزشی تکمیلی نحوه تحلیل عملکرد سیستم نگهداری و تعمیر((سطح دو

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 15,000 تومان مدرس : دکتر احمد عرب شمالی مدت دوره : این دوره فقط شامل دانلود جزوه میباشد
59
0

آشنایی با اصول استاندارد و نحوه تدوین استانداردهای کارخانهای صنعتی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 67,000 تومان مدرس : مهندس مجتبی اکرم زاده اردکانی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
76
0

ISO ۱۰۰۰۲ & ISO ۱۰۰۰۴ سیستم مدیریت بر رضایت مندی مشتری

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 65,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
102
0

ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 65,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
71
0

جزوه تجزيه و تحليل آماري و محاسبه عدم قطعيت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 10,000 تومان مدرس : مهندس حسین قاسمی مدت دوره : این دوره فقط شامل دانلود جزوه میباشد
44
0

جزوه آموزشی کاربردی کنترل بر مواد جوهرهای دیجیتال کاشی‌های پرسلانی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 10,000 تومان مدرس : دکتر مهدي قهاري مدت دوره : این دوره فقط شامل دانلود جزوه میباشد
50
0

جزوه آموزشی مبانی تکنولوژیک لعاب و عیوب مرتبط با فرآیندهای لعابسازی و اعمال لعاب

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 10,000 تومان مدرس : مهندس اميد هلاكوئي مدت دوره : این دوره فقط شامل دانلود جزوه میباشد
52
0

( FMEA)تجزيه و تحلیل بالقوه شکست و آثار آن

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 65,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
36
0

تجزيه و تحليل داده ها

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 65,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
41
0

هفت ابزار مؤثر کیفیت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 55,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
76
0

آشنايي با هزينه هاي كيفي و مراحل پياده سازي نظام هزينه يابي كيفيت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 55,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
40
0

ISO ۱۷۰۲۵تجزيه و تحليل آماري و محاسبه عدم قطعيت در اندازه گيري جهت برآورده نمودن الزامات استاندارد

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 85,000 تومان مدرس : مهندس رضا یاری مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
18
0

هزینه های کیفیت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 65,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
20
0

مدیریت استراتژیک در صنایع

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 65,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
18
0

(POKA YOKE) سیستم های خطاناپذیرسازي

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 65,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
17
0

صدور مدرک دیپلم افتخار آموزشی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 10,000 تومان مدرس : راهبران کیفیت مدت دوره : --
82
0

ارتقاء ایمنی در صنایع از طریق شناسایی و ارزیابی خطرات، مطابق با استانداردهای جهانی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 65,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
20