شماره تماس های ما  : 03537258230 - 03537331573
شماره تلگرام شرکت   : 09034362387
شماره تماس های ما   :   03537258230   -   03537331573             شماره تلگرام شرکت   :   09034362387
0

کنترل کیفیت عمومی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبی جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
846
0

الزامات و مباني نظام مديريت كاليبراسيون

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس احمدرضا شهیدی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
398
0

ایزو ۹۰۰۱ -سیستم مدیریت کیفیت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
465
0

آشنایی با اصول استاندارد و نحوه تدوین استانداردهای کارخانهای صنعتی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبی اکرم زاده اردکانی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
263
0

ISO ۱۰۰۰۲ & ISO ۱۰۰۰۴ سیستم مدیریت بر رضایت مندی مشتری

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
281
0

ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
248
0

رويكردي به هزينه يابي وبودجه بندي امور نگهداري وتعمير و راهكارهاي كاهش هزينه هاي نت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : دکتر احمد عرب شمالی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
111
0

( FMEA)تجزيه و تحلیل بالقوه شکست و آثار آن

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
180
0

تجزيه و تحليل داده ها

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
188
0

هفت ابزار مؤثر کیفیت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
316
0

آشنايي با هزينه هاي كيفي و مراحل پياده سازي نظام هزينه يابي كيفيت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
191
0

ISO ۱۷۰۲۵تشریح الزامات مستندسازی و ممیزی داخلی استاندارد

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس رضا یاری مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
219
0

هزینه های کیفیت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 0 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
200
0

مدیریت استراتژیک در صنایع

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
140
0

(POKA YOKE) سیستم های خطاناپذیرسازي

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
151
0

صدور مدرک دیپلم افتخار آموزشی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 10,000 تومان مدرس : راهبران کیفیت مدت دوره : --
432
0

ارتقاء ایمنی در صنایع از طریق شناسایی و ارزیابی خطرات، مطابق با استانداردهای جهانی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
183
0

مديريت مؤثر جلسات

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
125
0

آشنایی با مدل کانو

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
131
0

مدیریت بهبود مستمر کایزن

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
120
0

ایمنی فردی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس سیدحامد محسن الحسینی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
136
0

ایمنی عمومی و آتش نشانی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس سیدحامد محسن الحسینی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
120
0

۵Sآشنایی با سیستم آراستگی محیط کار

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس سید حامد محسن الحسینی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
60
0

مديريت بحران

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس بیژن حسین پور رجبی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
70
0

ISO ۱۹۰۱۱:۲۰۱۸اصول ممیزی داخلی در قالب الگوی استاندارد

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس بیژن حسین پور رجبی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
66
0

ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی براساس استاندارد آخرین تغییرات

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس بیژن حسین پور رجبی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
65
0

بررسی وخصوصیات آب مصرفی در صنایع کاشی و سرامیک

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس سید علی مهرنهاد مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
65
0

بهینه سازی و شناخت مواد اولیه و رفع عیوب بدنه صنایع کاشی و سرامیک

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس مریم شهریاری مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
63
0

مبانی تکنولوژیک لعاب و عیوب مرتبط با فرآیندهای لعابسازی و اعمال لعاب

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس اميد هلاكوئي مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
68
0

استاندارد۲۵صنایع کاشی وسرامیک

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مهندس محمد حسین گلبخش مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
69
0

نحوه کدبندی و کنترل موجودی اقلام ولوازم یدکی تجهیزات واحد های صنعتی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 225,000 تومان مدرس : دکتر احمد عرب شمالي مدت دوره : معادل شانزده ساعت آموزش
66
0

نمونه برداری عمومی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 155,000 تومان مدرس : مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
29