شماره تماس های ما  : 03537258230 - 03537331573
شماره تلگرام شرکت   : 09034362387
شماره تماس های ما   :   03537258230   -   03537331573             شماره تلگرام شرکت   :   09034362387
0

کنترل کیفیت عمومی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 115,000 تومان مدرس : مهندس مجتبی جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
440
0

الزامات و مباني نظام مديريت كاليبراسيون

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 115,000 تومان مدرس : مهندس احمدرضا شهیدی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
125
0

ایزو ۹۰۰۱ -سیستم مدیریت کیفیت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 115,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
183
0

((جزوه دوره آموزشی تکمیلی نحوه تحلیل عملکرد سیستم نگهداری و تعمیر((سطح دو

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 15,000 تومان مدرس : دکتر احمد عرب شمالی مدت دوره : این دوره فقط شامل دانلود جزوه میباشد
99
0

آشنایی با اصول استاندارد و نحوه تدوین استانداردهای کارخانهای صنعتی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 110,000 تومان مدرس : مهندس مجتبی اکرم زاده اردکانی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
112
0

ISO ۱۰۰۰۲ & ISO ۱۰۰۰۴ سیستم مدیریت بر رضایت مندی مشتری

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 115,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
147
0

ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 115,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
104
0

جزوه تجزيه و تحليل آماري و محاسبه عدم قطعيت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 10,000 تومان مدرس : مهندس حسین قاسمی مدت دوره : این دوره فقط شامل دانلود جزوه میباشد
90
0

رويكردي به هزينه يابي وبودجه بندي امور نگهداري وتعمير و راهكارهاي كاهش هزينه هاي نت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 115,000 تومان مدرس : دکتر احمد عرب شمالی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
11
0

( FMEA)تجزيه و تحلیل بالقوه شکست و آثار آن

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 110,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
62
0

تجزيه و تحليل داده ها

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 110,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
66
0

هفت ابزار مؤثر کیفیت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 115,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
114
0

آشنايي با هزينه هاي كيفي و مراحل پياده سازي نظام هزينه يابي كيفيت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 110,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
66
0

ISO ۱۷۰۲۵تشریح الزامات مستندسازی و ممیزی داخلی استاندارد

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 115,000 تومان مدرس : مهندس رضا یاری مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
90
0

هزینه های کیفیت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 110,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
52
0

مدیریت استراتژیک در صنایع

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 110,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
38
0

(POKA YOKE) سیستم های خطاناپذیرسازي

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 115,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
37
0

صدور مدرک دیپلم افتخار آموزشی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 10,000 تومان مدرس : راهبران کیفیت مدت دوره : --
132
0

ارتقاء ایمنی در صنایع از طریق شناسایی و ارزیابی خطرات، مطابق با استانداردهای جهانی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 110,000 تومان مدرس : مهندس فرهاد قیصر مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
53
0

مديريت مؤثر جلسات

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 110,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
10
0

آشنایی با مدل کانو

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 110,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
9
0

مدیریت بهبود مستمر کایزن

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 115,000 تومان مدرس : مهندس مجتبي جوانبخت مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
15
0

ایمنی فردی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 115,000 تومان مدرس : مهندس سیدحامد محسن الحسینی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
12
0

ایمنی عمومی و آتش نشانی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) شهریه : 115,000 تومان مدرس : مهندس سیدحامد محسن الحسینی مدت دوره : معادل هشت ساعت آموزش
11