شماره تماس های ما  : 03537258230 - 03537331573
شماره تلگرام شرکت   : 09034362387
شماره تماس های ما   :   03537258230   -   03537331573             شماره تلگرام شرکت   :   09034362387

ایزو ۹۰۰۱ -سیستم مدیریت کیفیت

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) مدت زمان دوره : معادل هشت ساعت آموزش
465

در این دوره آموزشی که بصورت مجازی و در قالب جزو آموزشی می باشد با الزامات و تک تک بندهای ایزو ۹۰۰۱ آشنا خواهید شد (معمولا در دوره های حضوری فرصت بیان تک تک بندها نیست)، با بندها و الزامات جدید استاندارد آشنا می شوید و در برخی از بندهای مهم ، اصول مستندسازی و فرم های مربوطه ارائه می شود.