شماره تماس های ما  : 03537258230 - 03537331573
شماره تلگرام شرکت   : 09034362387
شماره تماس های ما   :   03537258230   -   03537331573             شماره تلگرام شرکت   :   09034362387

کنترل کیفیت عمومی

نوع دوره : غیر حضوری (دانلود فیلم) مدت زمان دوره : معادل هشت ساعت آموزش
847

شکل گیری و سير تکاملی سیستم های كيفيت
تعاریف، ویژگی ها و ابعاد کیفیت
هفت ايده غلط در مورد كيفيت
ده اعتقاد غلط درشركت هاي ضد كيفيت
ده ايده كيفيت در شركتهاي كيفيت دوست
ده توصيه كيفيت براي كاركنان
معرفی رویکردهای کنترل کیفیت آماری
معرفی اجمالی ابزارها و فنون مهندسی کیفیت
معرفی مدل کانو
معرفی مدیریت کیفیت جامع
معرفی هزینه های کیفیت
معرفی ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت
معرفی ابزارهای هفت گانه جدید کیفیت
معرفی قابلیت و توانایی فرایند
معرفی حلقه های کیفیت (QCC)